Välkommen till Aditro Logistics

Gå direkt till innehåll...
\ BEMANNING OCH REKRYTERING

Genom vår dryga 40åriga erfarenhet av att driva logistiken i våra egna fastigheter har vi ju börjat erbjuda att erbjuda bemanning för våra kunder också. Genom våra väl beprövade metoder och arbetssätt hjälper vi nu logistik- och industriföretag att optimera sin verksamhet och därmed minska sina personalkostnader. Vi planerar, levererar och opererar vårt åtagande genom en mycket erfaren och specialiserad organisation inom logistik- och industriområdet.

OPTIMALT RESURSBEHOV MOT DEN VOLYM SOM SKALL PRODUCERAS

Vi har verksamhet främst i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmöregionen och Örebro, och har drygt 300 FTE bemanningsanställda.

Vårt koncept bygger på att tillsammans med dig som kund skapa förutsättningar för optimalt nyttjande av resurser. I våra samarbeten fokuserar vi på att använda rätt timmar mot faktiskt volym.

För att uppnå bästa resultat vill vi tillsammans med er som kund analysera historiska volymtal, framtida prognoser samt produktivitet och/eller resursåtgång. Vi föreslår efter detta ett optimalt resursbehov kopplat till den volym som skall produceras. I detta arbete föreslås också hur fördelningen mellan fast anställda och inhyrd personal kan vara.

Vi erbjuder fördelaktiga och kundanpassade lösningar med fokus på er lönsamhet.

RÄTT PERSON PÅ RÄTT PLATS I RÄTT TID OCH MED RÄTT UTRUSTNING

Vår personal utbildas regelbundet för att kunna arbeta med fem grundläggande verktyg för ständig förbättring;

UPPDRAGSTAKTIK
En tydlig målbild anger hur det syns och hörs när vi har lyckats

LÖSNINGSFOKUS
Åtgärder och förändringar som tar oss till målbilden

FEEDBACK
Igen och igen. Varje dag.

GRUPPDYNAMIK
En grupp i samhörighet presterar mer

KONFLIKTHANTERING
Öppenhet och ärlighet skapar harmoni

LÅT OSS MÖTAS

Vi förstår din vardag. Vi kan logistik och industri. Hos oss kan du få hjälp med tillfälligt chefskap, produktionsutveckling, drift av hel eller del av process, rekrytering och strategisk eller tillfällig bemanning. När vi möts och får insikt i just din verksamhet kan vi tillsammans skapa den bästa lösningen för er. Kontakta oss direkt så berättar vi mer.


FREDRIK KARLSTRÖM
fredrik.karlstrom@aditrologistics.com
+46 (0) 72 397 03 32

PER BORGEGÅRD
per.borgegard@aditrologistics.com
+46 (0) 72 397 03 36